Покровська міська рада — Перелік службової інформації

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Перелік службової інформації

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і якій надається гриф «Для службового користування»

Критерії віднесення інформації до службової

Інформація, що включається до переліку службової інформації у сфері діяльності міської ради та її виконавчих органів і якій надається гриф «Для службового користування», повинна відповідати таким вимогам:

створюватися або перебувати у володінні, користуванні чи розпорядженні міської ради та виконавчого комітету;

використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави та інтересів територіальної громади міста;

не належати до державної таємниці.

У наслідок розголошення такої інформації можливе:

порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;

настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;

нанесення шкоди інтересам територіальної громади міста;

створення перешкод у роботі виконавчих органів міської ради.

Управління економіки та пріоритетного розвитку:

Відомості, які містять інформацію підприємств, установ та організацій міста стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

Житлово-комунальний відділ:

Угоди , акти виконаних робіт.

Бухгалтерська документація та фінансова звітність.

Штатний розклад, кошторис та кошторисна документація.

Накази по житлово-комунальному відділу та по кадрам.

Протоколи робочої комісії з питань відключення центрального опалення.

Особові справи посадових осіб.

Відомості, що містяться в особових справах та трудових книжках працівників.

Посадові інструкції.

Управління містобудування та архітектури:

Депутатські запити та документи по їх виконанню.

Посадові інструкції працівників управління.

Перелік об’єктів, прийнятих в експлуатацію.

Архітектурно-планувальні завдання на розробку проектів будівництва та прив’язку об’єктів.

Звернення/ пропозиції, заяви, скарги/ громадян.

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів.

Журнал обліку прийому громадян.

Листування з ОДА та іншими установами з питань містобудування та архітектури.

Відділ внутрішньої політики:

Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних установ з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної та соціально-політичної ситуації у місті.

Посадові інструкції робітників відділу з питань внутрішньої політики.

Документи (інформації, довідки, листи) по соціально-політичній ситуації в місті.

Листування з ОДА та іншими установами з питань внутрішньої політики та релігійних питань.

Архівний відділ:

Листування з державними архівними установами, підприємствами, організаціями з організаційно-методичних питань діловодства і архівної справи.

Документи (акти,довідки,доповідні записки) про перевірку стану діловодства і архівної справи.

Акти, довідки про підсумки перевірок архівним відділом міськради.

Документи (заяви,запити, акти) про видачу архівних довідок,копій,витягів з документів.

Журнал обліку видачі документів з архіву в тимчасове користування.

Журнал обліку надходження документів до архівного відділу.

Журнал обліку прийому громадян з діловодних і архівних питань.

Журнал обліку надходжень заяв,виданих копій документів і виписок.

Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції

Картки фондів

Відділ державного реєстру виборців:

Листування з організаціями та установами з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього.

Надання відомостей про виборців наданих суб’єктами подання згідно ЗУ «Про Державний реєстр виборців».

Відділ за обліком та розподілом житла:

Облікові справи черговиків квартирного обліку.

Книги обліку у відповідності до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими спільною Постановою Ради Міністрів УРСР та Української республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р №470.

Відділ реєстрації та сприяння розвитку підприємництва:

Відомості щодо реєстраційних справ юридичних та фізичних осіб підприємців.

Відділ по роботі зі зверненнями громадян:

Відомості, одержані із звернень про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права та законні інтереси громадян.

Інформація щодо даних про заявника (встановлення психічного стану заявника, медична довідка про стан здоров’я, довідка про відбуття покарання, погашення судимості тощо).

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян

Документи (аналітичні довідки, огляди, доповідні записки, аналізи, статистичні звіти) про стан роботи з розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян.

Річні (квартальні) статистичні звіти управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міськвиконкому про роботу із зверненнями громадян.

Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про перевірку пропозицій, заяв, скарг громадян.

Картотеки (бази даних) реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян.

Картки реєстрації прийому громадян керівництвом виконкому міської ради.

Захист прав та законних інтересів дітей:

Персональна інформація щодо дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку.

Книги первинного обліку та анкети дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

Персональна інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

Відомості персональних даних з рішень виконкому міської ради та протоколів засідань органу опіки та піклування.

Служба у справах дітей:

Посадові інструкції працівників служби.

Накази начальника служби про взяття та зняття з обліку неповнолітніх.

Протоколи засідань координаційної ради служби у справах дітей та документи до них.

Протоколи нарад служби у справах дітей та документи до них.

Документи (плани, протоколи, звіти) по проведенню рейдів-перевірок неблагополучних сімей.

Документи (інформації, довідки, огляди) по проведенню операцій «Дети улицы», «Вокзал», «Подросток» та інші.

Документи (характеристики, довідки) по обліку неповнолітніх, які зробили правопорушення.

Документи (довідки, акти, інформації) щодо здійснення контролю за виконанням трудового законодавства щодо дітей, які працюють на підприємствах міста.

Документи (накази, довідки) про дітей, відрахованих з учбових закладів.

Документи (акти, довідки, пропозиції) про проведення перевірок роботи служби вищими за рівнем установами.

Відомості про неблагополучні родини, що мешкають на території міста.

Обліково-статистичні картки дітей, які взяті на облік в службі у справах дітей.

Алфавітна книга неповнолітніх, які знаходяться на обліку в службі у справах дітей.

Довідки про перевірки учбових закладів міста про стан виховної роботи серед дітей.

Листування з правоохоронними закладами про заходи щодо захисту прав, свобод, законних інтересів дітей та профілактики правопорушень.

Журнал обліку дітей, які направлені до дитячих закладів на повне державне забезпечення.

Журнал обліку рейдів щодо обстеження неблагополучних сімей та попередження.бродяжництва.

Журнал реєстрації наказів начальника служби.

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції.

Журнал реєстрації телеграм, телефонограм, факсів.

Журнал обліку печаток і штампів.

Журнал обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Паспорт архіву служби

Справи фондів.

Описи справ постійного зберігання.

Описи справ з особового складу.

Протоколи засідань опікунської ради.

Документи (інформації, довідки, листування) щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого будинку, інтернатного закладу.

Документи (інформації, довідки, листування) з питань надходження дітей та підлітків у притулки.

Документи (рішення, інформації, листування) щодо охорони житла дітей.

Особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які знаходяться під опікою.

Особові справи підопічних, знятих з обліку.

Книга первинного обліку дітей, позбавлених батьківського опіки.

Журнал обліку справ по відібранню дітей без позбавлення батьківських прав.

Журнал (книга) обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, які знаходяться під опікою громадян.

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян особистого та другорядного характеру.

Книга реєстрації звернень громадян, скарг, пропозицій.

Книга обліку дітей, які підлягають усиновленню.

Журнал реєстрації українських громадян, кандидатів в усиновлювачі.

Журнал обліку усиновлених дітей.

Книга відвідувань усиновлених дітей.

Книга реєстрації вхідної інформації з питань усиновлення.

Книга реєстрації вихідної інформації з питань усиновлення.

Особові справи усиновлених дітей.

Справи кандидатів в усиновлювачі.

Листування з Державним департаментом з усиновлення та захисту дітей з основних питань діяльності служби.

Реалізація державної політики щодо сім’ї та молоді

Відомості про персональні дані клієнтів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Інформація особистого характеру, що стала відомою працівникам Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які надають соціальні послуги, та інформація, яка може бути використана проти особи, що обслуговується.

Відомості одержані із заяв, повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу та із спеціальних карток обліку факту вчинення насильства в сім’ї.

Комітет у справах сім'ї та молоді:

Журнал реєстрації наказів голови комітету у справах сім?ї та молоді з основної діяльності.

Посадові інструкції працівників комітету.

Документи про молодіжні та дитячі громадські організації міста (статути, списки).

Документи про організацію і проведення заходів (сценарії, розробки свят, конкурсно-розважальних програм, вікторин, конференцій; пам?ятки, анкети).

Листування з ОДА та іншими установами з питань організаційної роботи.

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції.

Звернення, пропозиції, заяви, скарги громадян з особистих питань, що надійшли до комітету.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

Вхідна кореспонденція/журнал реєстрації вхідної кореспонденції.

Вихідна кореспонденція/журнал реєстрації вихідної кореспонденції.

Журнал відбитків печаток та штампів.

Інформаційно-реєстраційні картки спеціалізованих служб, директора, фахівців Красноармійського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Первинні документальні форми обліку роботи з клієнтами (картки клієнтів, особові справи по супроводу).

Матеріали для проведення заходів Красноармійського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Накази по особовому складу/журнал реєстрації наказів по особовому складу.

Особові справи працівників.

Журнал обліку руху особових справ.

Журнал обліку руху трудових книжок.

Матеріали конкурсної комісії.

Матеріали атестаційної комісії.

Кадровий резерв.

Штатний розпис та перелік змін до нього.

Фінансове управління:

Посадові інструкції працівників управління.

Накази начальника з основної діяльності, з адміністративно-господарських питань, по особовому складу/журнали реєстрації наказів.

Протоколи апаратних нарад начальника фінансового управління.

Бюджетні запити головних розпорядників коштів міського бюджету.

Документи (доповідні записки, інформації, графіки, діаграми) підготовлені та надані вищим за рівнем установам з питань виконання міського бюджету.

Листування з органами державного управління з питань бюджету.

Документи (розрахунки, довідки, листування) по складанню проекту міського бюджету та його виконання.

Протоколи засідань конкурсних комісій по заміщенню вакантних посад державних службовців.

Протоколи засідань, постанови атестаційних комісій.

Особові справи працівників фінансового управління міста.

Трудові книжки працівників фінансового управління.

Аналітичні таблиці з розробки та аналізу річних звітів і балансів.

Документи (довідки, акти, доповідні записки) комплексних перевірок виконання бюджету.

Особові рахунки по нарахуванню заробітної плати.

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів.

Оборотні відомості по обліку основних коштів, інших необоротних матеріальних активів.

Журнал реєстрації договорів.

Журнали реєстрації шляхових листів, видачі палива, доручень.

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію.

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, документи (довідки, доповідні записки) до них.

З кадрових питань:

Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних справ посадових осіб.

Зміст питань, які включено до білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб.

Про доходи, фінансові зобов’язання і майновий стан посадових осіб та особи, яка претендує на зайняття вакантної посади.

Особові справи посадових осіб.

Відомості, що містяться в особових справах та трудових книжках працівників.

Посадові інструкції.

Відомості про заробітну плату працівників та відомості, що містяться у деклараціях про доходи, крім випадків, передбачених законодавством.

Відомості про медичні огляди працівників, стан їх здоров’я.

Протоколи засідань конкурсних комісій по заміщенню вакантних посад.

Протоколи засідань атестаційних комісій та матеріали до них. Матеріали щорічних оцінок, виконання посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань.

Адміністративний відділ

Протоколи засідань адміністративної комісії.

Протоколи про адміністративні правопорушення.

Постанови адміністративної комісії.

Матеріали до протоколів про адміністративні правопорушення.

Журнал реєстрації адмінпротоколів і контролю виплати штрафів.

Юридичний відділ

Документи (доповіді, доповідні записки з питань діяльності відділу, що подаються керівництву).

Документи (позовні заяви, довідки, доповідні записки, характеристики), що подаються до суду по карним та цивільним справам.

Рішення, вироки, окремі ухвали, постанови, видані судом.

Судово-господарські справи.

Інше

Відомості (документи, інформація), які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, завдання, технічні завдання, плани, нормативно-правові акти (внутрішньорганізаційні), окремі завдання, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

Листування із загальних питань за напрямом відповідної сфери стосовно спеціальної інформації, що торкаються пропозицій до напрямів діяльності, розроблення документів, проведення відповідних заходів, якщо вони не містять державної таємниці.

Відомості до службових розслідувань за фактами розголошення конфіденційної інформації, втрати матеріальних носіїв (без розкриття змісту закритих документів).

Документи, які надходять до Красноармійської міської ради від, підприємств, установ, організацій, які їх видали, як службові.

Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

Примітка: Головний розробник проектів розпорядчих актів та службової кореспонденції (керівник структурного підрозділу міської ради та її апарату) може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, ініціювати питання щодо присвоєння документам грифу „Для службового користування” і поза межами цього Переліку (за винятком інформації, яка включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України).

Не належить до публічної:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

– інформація, отримана або створена під час опрацювання матеріалів, пов’язаних із співробітництвом Міністерства з державними органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

– внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності Міністерства, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

До службової інформації не можуть бути віднесені відомості:

1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;

3) про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти, культури;

4) стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;

5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

6) інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, не може бути обмеженим.

 

Керуючий справами виконкому Н.П. Ярова

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і якій надається гриф «Для службового користування» підготовлений головним спеціалістом по роботі з забезпечення доступу до публічної інформації Полуцькою С.М.

Головний спеціаліст по роботі з забезпечення доступу до публічної інформації С.М. Полуцька

Опубліковано у Доступ до публічної інформації

    pfu    big logo2