Покровська міська рада — САНАТОРНО – КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

САНАТОРНО – КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ

Постановою Правління Фонду соціального страхування України від 24 травня 2017 року № 33 затверджений Порядок відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам із вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі — Порядок).

З прийняттям цієї постановипотерпілі мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу, розташованого на території України, у населених пунктах, на території яких органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, відповідно до медичних показань за профілем лікування. Назву санаторно-курортного закладу та його місцезнаходження потерпілі зазначають у заяві. Новацією Порядку є те, що договір про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання підписують керівники санаторно-курортного закладу, робочого органу Фонду соціального страхування України та сам потерпілий. Раніше такий договір підписували тільки керівники санаторно-курортного закладу таробочого органуФонду соціального страхування України. Відповідно до Порядку потерпілі мають право на санаторно-курортне лікування (за санаторно-курортною путівкою) згідно з потребою, визначеною висновками медико-соціальної експертної комісії та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (у разі її складення) за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

Потерпілі мають право на отримання санаторно-курортного лікування (за санаторно-курортною путівкою) періодично згідно з рішенням МСЕК, а саме:

-інваліди І групи щороку:

-інваліди II групи один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації інваліда;

-інваліди III групи один раз на три роки, один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації інваліда.

Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих з наслідкамитравм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторно- курортних закладах становить 45 діб.Термін перебування може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою потерпілого (враховуючи вік потерпілого, характер та складність захворювання тощо).Термін санаторно-курортного лікування для інших категорій потерпілих становить 24 доби.

Залежно від лікувально-діагностичних можливостей санаторно-курортного закладу, курсу та методик лікування, з урахуванням стану потерпілого (характер та складність захворювання, вік тощо) термін санаторно-курортного лікування за письмовою заявою потерпілого може зменшуватись до 18 діб. У разі скорочення за письмовою заявою потерпілого терміну перебування у санаторно-курортному закладі його право на санаторно-курортне лікування в даному періоді вважається використаним у повному обсязі.

Граничні розміри витрат на одною потерпілого для відшкодування вартості санаторно-курортного лікування шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам, з якими укладено відповідні договори, для таких категорій:

1) потерпілі — 560 грн. ліжко-день.

2) супроводжуючі особи потерпілих — 470 грн. ліжко-день з податком на додану вартість.

3) потерпілі з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку — 533 грн. ліжко-день.

4) супроводжуючі особи потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку — 445 грн. ліжко-день з податком на додану вартість.

Для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (за санаторно-курортною путівкою) потерпілі подають до робочих органів Фонду соціального страхування України:

- заяву за формою, встановленою виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування України;

- висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні та про потребу у супроводі (якщо таку потребу визначено);

- довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о; 

- індивідуальну програму реабілітації інваліда (за наявності);

- копію паспорта потерпілого та особи, яка супроводжує потерпілого, якому за висновком МСЕК визначено потребу в супроводі.

Робочі органи Фонду соціального страхування України за наявності вказаних документів здійснюють реєстрацію заяв та ведуть облік потерпілих для забезпечення санаторно-курортним лікуванням залежно від профілю захворювання у порядку черговості подання заяв. Датою взяття на облік потерпілих вважається дата подання заяви. Робочий орган Фонду соціального страхування України на підставі наданих документів погоджує із санаторно-курортним закладом прийняття потерпілого на санаторно-курортне лікування та повідомляє заклад про граничний розмір витрат для відповідної категорії потерпілого та супроводжуючої особі (за наявності). Робочий орган Фонду соціального страхування України у разі отримання від санаторно-курортного закладу відмови щодо прийняття потерпілого відповідної категорії та супроводжуючої особі (за наявності) для забезпечення санаторно-курортним лікуванням інформує про це потерпілого, і пропонує вибрати інший заклад Санаторно-курортна путівка є документом, який надає потерпілому право на отримання послуг санаторно-курортного лікування у санаторно- курортному закладі, за зазначеним и путівці профілем лікування, терміном лікування та зазначенням дати початку лікування.

Санаторно-курортна путівка дійсна ТІЛЬКИ за наявності укладеного договору між робочим органом Фондусоціального страхування України, потерпілим та санаторно-курортним закладом. Якщо потерпілому за висновком МСЕК визначено потребу у супроводі, для супроводжуючої особи умовами договору передбачається забезпечення путівкою без лікування (лише проживання та харчування), на якій робиться помітка «Супровідник». Потерпілого не можуть супроводжувати інваліди І групи та особи, які не досягли 18-річного віку. Після отримання від санаторно-курортного закладу підписаних і скріплених печаткою трьох примірників договору та оформленої санаторно-курортної путівки, робочий орган Фонду соціального страхування України надсилає повідомлення потерпілому, за яким він має впродовж строку, зазначеного у повідомленні, підписати три примірники договору, та отримати санаторно-курортну путівку, або подати заяву про відмову від санаторно-курортного лікування. Після підписання потерпілим трьох примірників договору, робочий орган Фонду соціального страхування України передає один примірник потерпілому, другий надсилає санаторно-курортному закладу, третій примірник залишається для робочого органу Фонду соціального страхування України.

У разі небажання або неможливості потерпілого оформити свою відмову, робочим органом Фонду соціального страхування України складається акт про відмову за підписами відповідальної особи, яка склала акт, та керівника робочого органу Фонду соціального страхування України. У разі відмови потерпілого від санаторно-курортного лікування, оформлена на потерпілого санаторно-курортна путівка повертається санаторно -курортному закладу, а оформлений договір розривається у встановленому законодавством порядку. Під час прибуття до санаторно-курортного закладу потерпілий пред’являє паспорт, посвідчення, в якому зазначено групу інвалідності, та надає санаторно-курортну путівку, а також оформлену належним чином санаторно-курортну карту за формою№ 072/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.07.2014 № 527, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.08.2014 № 959/25736. Після завершення санаторно-курортного лікування санаторно-курортний заклад:

1) видає заповнений зворотній талон до санаторно-курортної путівки потерпілому та, за наявності, супроводжуючій особі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та строку перебування, завірений підписом керівника і скріпленим печаткою закладу, який потерпілий здає до робочого органу Фонду соціального страхування України;

2) направляє до робочого органу Фонд соціального страхування України оформлені у трьох примірниках, за підписом керівника і скріплені печаткою закладу акт приймання-передачі наданих послуг з санаторно-курортного лікування потерпілого, підписаний потерпілим та рахунок. Акт приймання-передачі послуг складається за фактично надані санаторно-курортні послуги (ліжко-дні) потерпілому та в межах затверджених граничних розмірів витрат для відповідної категорії потерпілих та супроводжуючих осіб.

Робочий орган Фонду соціального страхування України відшкодовує санаторно-курортному закладу вартість фактично наданих санаторно-курортних послуг для відповідної категорії потерпілого та супроводжуючої особі (за наявності) на підставі наданих документів. Якщо ціна договору за ліжко-день є меншою за граничний розмір витрат, різниця коштів потерпілому не компенсується. Якщо вартість фактично наданих санаторно-курортних послуг перевищує граничні розміри витрат для відповідної категорії потерпілого та супроводжуючої особи, потерпілий самостійно перераховує різницю коштів, яких не вистачає для виконання умов договору, на рахунок санаторно- курортного закладу. Робочі органи Фонду соціального страхування України не несуть відповідальність за нездійснення оплати потерпілими різниці коштів, яких не вистачає для виконання умов договору.

У разі не здійснення оплати потерпілим різниці коштів, яких не вистачає для виконання умов договору, стягнення різниці коштів з потерпілого здійснюється санаторно-курортними закладами у встановленому законодавством порядку. У разі дострокового вибуття потерпілого із санаторно-курортного закладу вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується. Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад. У разі невикористання потерпілим права на санаторно-курортне лікування у зв’язку з відмовою від санаторно-курортного лікування, вартість санаторно-курортного лікування йому не компенсується.

Повторне взяття на облік потерпілою проводиться відповідно за умови надання до робочого органу Фонду соціального страхування України заповненого зворотного галону до раніше виданої йому санаторно-курортної путівки.

 

 

Голова з припинення, заступник начальника

відділення виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України у місті Покровськ Донецької області                                                                                       Н.Л. Вітер

5756

Опубліковано у Фонд ССНВВіПЗ

    pfu    big logo2