Покровська міська рада — Документи дозвільного характеру

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Документи дозвільного характеру

Найменування документа дозвільного характеру

Перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

Красноармійське міськрайонне управління – філія головного управління держсанепідслужби у донецькій області

Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

1.Заява;

2.Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

3.Копія сертифіката відповідності, або свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта, або акта технічної комісії, або зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації, засвідчена в установленому порядку;

4.Витяг із статуту або іншого документу, який визначає сферу діяльності об’єкту експертизи, щодо мети та предмету діяльності, засвідчений в установленому порядку;

5.Копія ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню), засвідчена в установленому порядку;

6.Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації);

7.Акт санітарно – епідеміологічного обстеження об’єкту;

8.Копія документу про повноваження заявника представляти власника об’єкту експертизи (договір, контракт, доручення);

9.Копія квитанції.

10.Вартість послуги - 200 грн. без урахування ПДВ за один виснавок.

Одержувач: Красноармійське УК/м.

Красноармійськ/22012500 р/рахунок 31113028700060

МФО 834016; ОКПО 37803022; Код 22012500

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

1.Заява;

2.Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

3.Копія сертифіката відповідності, або свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта, або акта технічної комісії, або зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації, засвідчена в установленому порядку;

4.Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

5.Протоколи досліджень харчових продуктів.

6.Вартість послуги - 200 грн. без урахування ПДВ за один виснавок.

Одержувач: Красноармійське УК/м.

Красноармійськ/22012500 р/рахунок 31113028700060

МФО 834016; ОКПО 37803022; Код 22012500

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Донецькій області

Дозвіл на виконання підготовчих робіт

1.Заява;

2.Документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;

3.Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

4.Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, отримані в установленому законом порядку;

5.Проект виконання підготовчих робіт, погоджений та затверджений відповідно до вимог державних будівельних норм;

6.Документ про призначення відповідальних виконавців підготовчих робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

1.Заява;

2.Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;

3.Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

4.Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі  реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта;

5.Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку;

6.Копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

7.Копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку.

9 державний пожежно – рятувальний загін

Декларація відповідності матеріально – технічної бази суб’єкта господарював-ня вимогам  законодавства з питань пожежної безпеки

1.Заява;

2.Декларація,  розроблена суб’єктом господарювання (2екз.)

УДАІ ГУМВС України в Донецькій області

Дозвіл на рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями, залізничними переїздами

1.Заява;

2. Узгодження ДСАДУ «Укравтодор»;

3.Узгодження з власниками доріг міст, по вулицях яких проходить маршрут;

4.Узгодження з власниками залізничних переїздів, через які проходить маршрут;

5.Узгодження з власниками штучних споруд (мости, шляхопроводи) по яким проходить маршрут;

6.Узгодження з власниками електромереж, якщо висота вантажу перевищує висоту ліній електромереж;

7.Квитанція про сплату послуг:

- оформлення та видача дозвілів і погодження на перевезення великогабаритних та великовагових вантажів (код 508-34.2) - 71 грн.

- комп'ютерні послуги під час оформлення реєстраційних документів, дозвілів та інших документів (508-59.4) - 24 грн.

- термінове оформлення у відповідності з п.4 "порядку справляння плати за надання послуг органами та підрозділами МВС" затвердженного Наказом №369/1105/336 від 05.10.2007 за згодою обох сторін (код 508-34.2) - 71 грн.

- розрахунковий рахунок для внесення плати УДАІ ГУМВС України в Донецькій області р/рахунок 31256272210843 БАНК ГУДКУ у Донецькій області МФО 834016, ОКПО 23312222

Дозвіл на дорожнє перевезення небезпечних вантажів

1.Заява;

2.ДОПНВ – свідоцтво про підготовку водіїв (уповноваженого) транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

3.Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

4.Письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної ситуації;

5.Чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

6.Дозвіл екологічної інспекції;

7.Квитанції

- оформлення та видача дозвілів і погодження на перевезення великогабаритних та великовагових вантажів (код 508-34.2) - 71 грн.

- комп'ютерні послуги під час оформлення реєстраційних документів, дозвілів та інших документів (508-59.4) - 24 грн.

- термінове оформлення у відповідності з п.4 "порядку справляння плати за надання послуг органами та підрозділами МВС" затвердженного Наказом №369/1105/336 від 05.10.2007 за згодою обох сторін (код 508-34.2) - 71 грн.

- розрахунковий рахунок для внесення плати УДАІ ГУМВС України в Донецькій області р/рахунок 31256272210843 БАНК ГУДКУ у Донецькій області МФО 834016, ОКПО 23312222

Управління ветеренарної медицини в Красноармійському районі

Експлуатаційний дозвіл оператором потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеренарної медицини, та для агропродовольчих ринків

1.Заява

2.Копія сертифіката відповідності або свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта, або акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;

3.Переялік харчових продуктів, що виробляються або реалізуються за підписом заявника;

4.Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності:

- на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів твавринного походження;

- на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів

1.Заява

2.Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються за підписом заявника;

3.Можуть включатися проектні вимоги щодо будівнитва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

Заява на дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Зразок заяви на дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Заява про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Зразок заяви про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Керуючий справами
виконкому міської ради
Н.П.Ярова

 

    pfu    big logo2