Покровська міська рада — Призначення допомоги громадянам, що досягли пенсійного віку та не мають права на пенсію

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Призначення допомоги громадянам, що досягли пенсійного віку та не мають права на пенсію

Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області (далі управління) надає роз’яснення щодо призначення державної допомоги непрацюючим громадянам, що досягли пенсійного віку та не мають права на пенсію (мають не менше 15 років страхового стажу).

Постановою КМУ від 27.12.2017 № 1098 затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Порядок визнає, як призначатимуть (з 01.01.2018 по 31.12.2020) тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка:

 • досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 • не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами статті 26 Закону № 1058 (далі — тимчасова допомога);
 • має не менше 15 років страхового стажу.

Спеціалісти управління при вирішенні питання щодо призначення тимчасової допомоги враховуватимуть майновий стан та середньомісячний сукупний дохід особи (яка звернулась за допомогою) та членів її сім’ї.

Кожні шість місяців аналізуватимуть зміни майнового стану та середньомісячного сукупного доходу отримувачів тимчасової допомоги та перераховуватимуть її розмір. Тимчасову допомогу виплачуватимуть до досягнення особою віку, з якого вона набуватиме право на пенсійну виплату.

Громадянин, що досяг пенсійного віку, спочатку має отримати в ПФУ довідку про наявний страховий стаж. Після цього, необхідно надати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення документи:

 • заяву;
 • документ, що посвідчує особу;
 • інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання); документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті); довідку про наявний страховий стаж, видану органами ПФУ;
 • декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;
 • копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Через 10 календарних днів з дня звернення особи за призначенням допомоги, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення приймає рішення про призначення тимчасової допомоги або відмову в її призначенні.

Тимчасову допомогу не призначатимуть, якщо:

 • середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
 • особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в т. ч. мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;
 • особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;
 • за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);
 • у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).
 • Розмір тимчасової допомоги визначають, як різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

При новому розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, органи соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної тимчасової допомоги з місяця встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, без звернення особи, якій призначено тимчасову допомогу.

Консультації з даного питання можна отримати за телефонами: 2-11-59, 095-399-90-55.

Громадська приймальня управління соціального захисту населення Покровської міської ради (кабінет № 9) працює (без перерви на обід) з 8.00 до 17.00, а п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Ми чекаємо Вас за адресою: м. Покровськ, вул. Поштова, 22

    pfu    big logo2